Skip to main content

MAGOXX

MPG-scores, duurzaam bouwen en de norm.

MPG-scores, duurzaam bouwen en de norm.

In Nederland moet bij nieuwbouw van woningen of gebouwen worden voldaan aan een reeks wetten en regels. Zo moeten nieuwbouw vanaf 1 januari 2021 bijna helemaal energieneutraal (BENG) zijn. Ook moet er rekening gehouden worden met de milieubelasting van gebruikte materialen. De milieubelasting wordt uitgedrukt in de Milieu Prestatie Gebouwen (MPG). De MPG geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen die in een gebouw worden toegepast. Deze is bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning verplicht. Sinds 1 juli 2021 is de MPG voor nieuwbouwwoningen aangescherpt van 1,0 naar 0,8. Experts stellen nu dat een MPG-score van 0,8 de bouw van nieuwe woningen nauwelijks milieuvriendelijker maakt. Minister De Jonge is het daarmee eens en wil de lat daarom al in 2025 hoger leggen, namelijk op 0,5.
Voor het berekenen van een MPG-score wordt een calculatie gemaakt op basis van data uit de nationale milieudatabase (NMD). Ze pakken hierbij de Milieukostenindicator (MKI) als basis en delen deze het vloeroppervlak en de levensduur van het gebouw. Zo ontstaat de MPG-waarde, uitgedrukt in euro’s per m2 per jaar. Hierbij bestaat de MKI uit de schaduwkosten van alle producten die in een bouwwerk worden gebruikt. Deze schaduwkosten zijn terug te vinden in de Environmental Product Declaration (EPD) van een product of materiaal.
In een EPD zijn de tabellen met de milieuprestaties van het product over de levenscyclusfasen opgenomen. Deze komen uit de levenscyclusanalyse (LCA). Dit is een analyse die voor een product of materiaal moet worden uitgevoerd om in de nationale milieudatabase te komen. Deze analyse wordt uitgevoerd aan de ISO 14033 norm en het resultaat hiervan is een milieuprofiel. Dit profiel bestaat uit 19 milieu-impact categorieën, ieder uitgedrukt in wat de belasting op dat gebied is. Hier worden per categorie geldwaarden aan gekoppeld die samengevoegd een geldwaarde vormen, de schaduwkosten per eenheid van het product.
Je hebt de levenscyclusanalyse dus nodig omdat deze het milieuprofiel van een product bepaalt met de daarbij horende schaduwkosten. Tel je de schaduwkosten van alle producten bij elkaar op dan heb je de Milieu Kosten Indicator (MKI). En als je die vervolgens deelt door het vloeroppervlak van het project krijg je de MPG-waarde.
De norm van de toegestane MPG-waarde is op dit moment dus 0,8 en deze zal naar alle waarschijnlijkheid nog verder naar beneden gaan. Dat maakt het nu nog belangrijker om te kiezen voor duurzame bouwmaterialen en -producten. MAGOXX heeft een MKI van €0,91/m2. Dat betekent dat onze platen een relatief zeer lage belasting hebben op het milieu. Alternatieven voor onze platen zitten al gauw op minstens het dubbele. Dit komt doordat onze platen worden geproduceerd bij een zeer lage temperatuur (35°C) waar productie van andere platen veel  meer energie nodig is.
Wil je meer weten over alle 19 milieu-impact categorie scores van MAGOXX? Download dan onze onze Environmental Product Declaration (EPD). Deze is e downloaden via → Technische data
Let op: Niet ieder product met een EPD is per definitie duurzaam. Een product kan duurzaam geproduceerd zijn maar door een korte levensduur toch als niet duurzaam worden beschouwd. Het is daarom altijd belangrijk om naar de Milieu Kosten Indicator te kijken wanneer je de afweging voor een product of materiaal maakt.